Sammlungen

Kunstsammlung der Stadt Zürich

Kunstsammlung des Kantons Zürich

Museum Haus Konstruktiv, Zürich

Sammlung Arithmeum, Universität Bonn, Bonn

Privatsammlungen

Corporate Collections